MATEMATICĂ pentru clasa a VIII-a, de la simplu spre complex


A apărut lucrarea „MATEMATICĂ pentru clasa a VIII-a, de la simplu spre complex” a profesorului GHEORGHE IACOVIŢĂ.
          În această lucrare, pe lângă exerciţiile şi problemele elaborate de autorul lucrării, s-au selectat exerciţii şi probleme de matematică propuse la concursuri şcolare din ţară precum şi subiecte date la olimpiadele şcolare din ultimii ani. 
          Lucrarea începe cu cinci modele de teste iniţiale, structurate, după modelul publicat de MECTS începând cu anul şcolar 2011 – 2012 şi respectă întocmai programa şcolară, dar în anumite capitole am propus exerciţii şi probleme care depăşesc programa de la clasă, apropiindu-se de programa ce trebuie parcursă pentru olimpiada judeţeană.
        După fiecare capitol (sau după anumite etape ale unui capitol) se găsesc câte trei teste sumative, structurate tip examen de evaluare naţională. Nu s-a fixat un timp de lucru pentru  teste, aceasta fiind lăsată la latitudinea profesorilor care le vor aplica.
        Spre sfârşitul lucrării veţi găsi câte trei variante de lucrări scrise semestriale pentru sem.I, respectiv sem. al II-lea.
          Încheiem această lucrare cu cinci modele de teste finale anuale. Ele pot fi date, sau nu, la sfârşitul clasei a VIII-a, sau folosite drept teste recapitulative. 
          Nu lipsesc răspunsurile şi indicaţiile la exerciţiile şi problemele propuse, iar autorul doreşte multă sănătate copiilor, părinţilor acestora, dar şi profesorilor care îi îndrumă pe aceşti copii.
Contact: geo_iacovita@yahoo.com

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame