Lista disciplinelor la care se sustin lucrari de evaluare semestriala (teze) în anul scolar 2009 – 2010


PhotobucketMINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

Directia Generala Educatie Timpurie, Scoli, Performanta si Programe

Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucuresti

Tel: 314.36.65; Fax: 313.55.47

Nr. 44027/01.10.2009                                                                                      SE APROBA.

                                                                                                             SECRETAR DE STAT,
                                                                                                         

                                                                                                            ADRIANA DOINA PANA
 

Lista disciplinelor
la care se sustin lucrari de evaluare semestriala (teze)
în anul scolar 2009 – 2010


În baza prevederilor alin. (6) al Art. 57 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din învatamântul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

1) La scolile si clasele cu predare în limbile minoritatilor nationale, pe lânga lucrarile scrise mentionate mai sus, se sustine lucrare scrisa semestriala si la limba si literatura materna indiferent de nivel, filiera, profil, specializare, an de studiu si forma de scolarizare.

2) La clasele bilingve si cu predare intensiva a unei limbi straine, indiferent de specializare, pe lânga lucrarile scrise mentionate mai sus, se sustine lucrare scrisa semestriala si la limba straina respectiva.

3) În cazurile în care o lucrare scrisa semestriala se sustine la alegere dintr-o lista de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele mentionate în lista. Optiunile elevilor ramân valabile pe parcursul întregului an scolar.

4) În învatamântul special care utilizeaza curriculumul scolii de masa se sustin tezele prevazute pentru învatamântul de masa. În celelalte unitati de învatamânt special se sustin teze la româna si matematica, începând cu clasa a VI-a.

5) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2009-2010 se sustin, de regula, pâna la data de 18 decembrie 2009.
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010 se sustin, de regula, pâna la data de 14 mai 2010.
La clasa a VIII-a, în semestrul al II-lea, tezele se vor sustine pâna la data de 23 aprilie 2010.

Pentru anul scolar 2009-2010 lista disciplinelor la care se sustin lucrari de evaluare semestriala este prezentata în continuare.

... Pentru mai multe detalii descarcati materialul!

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame