Evaluarea nationala la clasa a VIII-a: marti, 4 mai, proba de limba si literatura românaPrima proba din cadrul evaluarii nationale pentru elevii de clasa a VIII-a - proba scrisa la Limba si literatura româna - se va desfasura marti, 4 mai, cu începere de la ora 12.00. Sunt asteptati sa participe 206.117 elevi (totalul de înscrisi la începutul anului scolar 2009-2010), care vor sustine examenul în 5.955 de unitati scolare.

În vederea sustinerii probei, Centrul National pentru Evaluare si Examinare a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea nationala la clasa a VIII-a si cu modelul evaluarilor internationale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate si permit rezolvarea în 120 de minute. Extragerea variantei de subiect va avea loc în dimineata zilei de 4 mai, varianta urmând sa fie transmisa catre cele 1.425 de centre de comunicare, respectiv catre toate inspectoratele scolare judetene.

Conducerea fiecarei unitati de învatamânt în care se sustine proba este responsabila pentru stabilirea programului scolar din zilele în care sunt programate probele. Stabilirea programului scolar se va face astfel încât sa fie asigurata parcurgerea integrala a curriculumului la toate disciplinele. Conducerea unitatii de învatamânt este obligata sa informeze elevii, parintii si inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti referitor la programul adaptat, stabilit pentru zilele în care se desfasoara Evaluarea nationala.

Salile în care se sustine examenul vor fi, în prealabil, adaptate astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în ordine alfabetica. De asemenea, trebuie avute în vedere eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în elaborarea lucrarilor scrise si afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala respectiva, inclusiv a avertismentului ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare este strict interzisa. Frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva.
Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba, proveniti din unitatea de învatamânt.

Evaluarea fiecarei lucrari se face de catre doi profesori din unitatea respectiva de învatamânt, de regula unitate scolara cu personalitate juridica. În cazul în care nu exista câte doi profesori la disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de învatamânt. Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare. În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

Proba de limba si literatura româna va fi urmata, joi, 6 mai, de proba scrisa la limba si literatura materna, iar în data de 12 mai, de proba scrisa la matematica. Evaluarea nationala se desfasoara, anual, într-o singura sesiune, cu doua perioade. În caz de absentare, aceasta poate fi sustinuta într-o sesiune ulterioara.Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame