Universitatea Lumina - Bucuresti


Inaugurare. O noua universitate în peisajul învatamântului superior românesc

"Investim în profesionalism"

Interviu cu dr. Filip Stanciu, director stiintific al Fundatiei Lumina, coordonatorul pro­gra­melor de studii univer­sitare din cadrul nou înfiintatei institutii de învatamânt superior din Bucuresti, care-si deschide portile pe 6 octombrie.

Din acest an universitar, o noua institutie de învatamânt superior îsi deschide portile. Este vorba de Universitatea Lumina, a carei misiune ne-o prezinta chiar conducatorul acesteia.

luminaSunt foarte multe universitati de stat si private în România. De ce era necesara o alta universitate si ce aduce nou Universitatea Lumina ?

F.S. În toata Europa Unita sunt poli regionali de învatamânt superior. Asa se face ca în toata Europa de Vest exista uni­versitati regionale care reunesc institute de cercetare, facultati dintr-o zona a Europei. Zona noastra de contact nu are ase­menea poli. De aceea am gândit ca putem înfiinta o universitate a Europei de Sud-Est, vorbesc despre Lu­mina, care sa poata desfasura activitati de învatamânt nu doar pentru studentii din România, ci si pentru cei din Balcanii de Vest (Bulgaria, Grecia) sau din tari din zona Marii Negre, inclusiv Moldova. O a doua idee tine de faptul ca modelul de universitate pe care îl propunem se bazeaza si pe succesul învatamântului primar, gimnazial si liceal pe care Fundatia Lumina l-a dezvoltat în ultimii ani cu succes. Evident ca prin acest „lant trofic" univer­sitatea era ultimul tronson neabordat care sa valorifice si rezultatele învatamântului secundar. A treia idee tine de faptul ca aceasta universitate, prin misiunea pe care si-a asumat-o public, se doreste a fi o uni­versitate deschisa, multi­cul­turala, inter si transdisciplinara în care ponderea activitatilor didactice sa fie cel putin egala cu cea a cercetarii, stiindu-se faptul ca marile universitati ale lumii sunt axate pe cercetare.

Cum veti aborda practica, având în vedere ca acest aspect este reprosat permanent de angajatori absolventilor de facultate ?

F.S.
În primul rând, studentii vor putea face practica în labora­toarele noastre, cele zece de la specializarile ingineresti fiind dotate la cel mai înalt nivel pe plan mondial, lucru admis de toti specialistii care le-au vizitat. Apoi, suntem orientati catre parteneriatele publice si private, studentii nostri urmând sa faca practica în firme foarte mari. Vrem sa putem desfasura acti­vitati practice reale în care studentul sa învete ceva bine si la finalul studiilor chiar sa se poata angaja si sa stie ce sa faca atunci când va deveni salariat.

Care este deviza acestei universitati ?

F.S.
Evoluam sub un slogan care a fost enuntat în formula „Investim în profesionalism". Acest slogan nu este o vorba în vânt si Fundatia Lumina îsi ia rolul în serios. De exemplu, asiguram un anumit numar de burse de studiu dedicate per­formantei si astfel facilitam accesul tinerilor la studii în aceste momente de criza. Avem 60 de burse pentru cei cu performante care sunt chiar masurabile, palpabile. Avem studenti care si-au câstigat bur­sele prin rezultatele la olim­pia­dele internationale, absolventi de la liceele noastre, dar si de la alte unitati de învatamânt. Apoi, programele noastre de licenta au fost gândite în alt mod. Nu avem nevoie de un numar mare de studenti, nu facem o afacere , dar ne intere­seaza raportul pro­fesori-studenti. La noi este vorba de un profesor la 11 studenti, raport optim dupa toate teoriile pedagogice actuale. Toate programele de pregatire au si componenta de ore de con­sultare cu profesorul cursului respectiv pentru studentii care au nevoie de consultari supli­mentare. Încercam sa cream un al mediu academic, multi­cultural, având la baza modelul european care este functional, deci un mediu educational similar si comparabil cu cel occidental.

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame