Legea educatiei - ce este portofoliul educational


Portofoliul educational reprezinta cartea de identitate educationala a elevului si este elementul central al evaluarii învatarii. Utilizarea lui debuteaza începând cu clasa pregatitoare (art. 73).

Ce contine portofoliul educational
Portofoliul educational va contine o serie de documente, dupa cum urmeaza (art. 73 - 77 din lege):


- La finalul clasei pregatitoare:

    * un raport de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de învatare ale elevului, întocmit de catre cadrul didactic.

- La finalul clasei a II-a:

elevi     * rezultatele evaluarii competentelor fundamentale: scris-citit si matematica. Pe baza acestor rezultate, cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învatare pentru fiecare elev în parte, care se comunica si parintilor;

    * planul individualizat de învatare.

- La finalul clasei a VI-a:

    * rezultatele evaluarii elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte;

    * planul individualizat de învatare elaborat de cadrele didactice, în urma analizei rezultatelor evaluarii.

- La finalul clasei a IX-a:

    * rezultatele evaluarii nationale a elevilor, prin 5 probe (sase pentru cei care învata în limba materna):

1. o proba scrisa la limba si literatura româna;
2. o proba scrisa la limba materna;
3. o proba scrisa transdisciplinara Ia matematica si stiinte;
4. o proba scrisa la o limba de circulatie internationala;
5. o proba practica de utilizare a calculatorului, sustinuta în timpul anului;
6. o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale, sustinuta în timpul anului.

    * planul individualizat de învatare, elaborat pe baza rezultatelor obtinute în cadrul evaluarii nationale;

    * diploma de absolvire a învatamântului gimnazial;

    * foaia matricola.


- La finalul clasei a XII-a:

    * diploma de absolvire a învatamântului liceal;

    * foaia matricola.

De asemenea, portofoliul educational va cuprinde si:

    * diplomele obtinute în urma participarii la activitati de învatare, în diferite contexte;

    * produsele sau rezultatele ale acestor activitati, în contexte de învatare formale, nonformale si informale.

La ce foloseste portofoliul educational?

Portofoliul educational este foarte important deoarece pe baza lui se realizeaza admiterea la liceu sau la scoala profesionala.

Procedura este urmatoarea:
a) în cazul în care numarul de candidati este mai mic decât numarul locurilor oferite de unitatea de învatamânt, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului;

b) în cazul în care numarul de candidati este mai mare decât numarul locurilor oferite de unitatea de învatamânt, admiterea se face luând în calcul:
- în proportie de 70% portofoliul educational al elevului, media de absolvire a învatamântului obligatoriu, precum si media la probele de la evaluarea nationala de la sfârsitul clasei a IX-a si
- în proportie de 30% nota obtinuta la proba de admitere stabilita de unitatea de învatamânt.

c) în cazul mediilor egale, diferentierea se face pe baza portofoliului educational al elevului.

Noua Lege a educatiei - când intra în vigoare cele mai importante prevederi

Noua Lege a educatiei, promulgata de presedintele Traian Basescu marti, 4 ianuarie, va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial.

Însa  unele dintre prevederile acesteia vor intra în vigoare începând cu anul scolar 2012-2013 sau chiar mai târziu. Articolul 361 din lege prezinta calendarul aplicarii masurilor pentru învatamântul preuniversitar, dupa cum urmeaza:

Anul 2012 -

- va fi aplicata masura privind costul standard pe elev si a principiului "finantarea urmeaza elevul";

- se vor aloca minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru finantarea educatiei.

Anul 2013 -

- se vor acorda 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut.

Anul scolar 2015 - 2016

- prima generatie de elevi va trece în clasa a IX-a, care va face parte din învatamântul gimnazial;

- examenul de admitere în clasa a X-a se va sustine pentru prima data conform prevederilor din noua lege;

- prima generatie de elevi va sustine bacalaureatul conform prevederilor din noua lege.


Schimbari importante vor avea loc însa chiar de anul acesta, deoarece la articolul 361 din lege se precizeaza ca, la data intrarii în vigoare a legii educatiei, urmatoarele legi si hotarâri de guvern vor fi abrogate:

- Legea Învatamântului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile urmatoare;

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile urmatoare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile ulterioare;

- precum si alte dispozitii contrare.


Puteti consulta si dvs. forma finala a legii, AICI.

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame