Precizari cu privire la desfasurarea concursului national interdisciplinar +/- POEZIE, editia 2011


1.  Concursul  se adreseaza  numai  elevilor  din  clasele  a  V-a  si  a  VI-a,  pasionati  atât  de  limba  si literatura româna, cât si de matematica, atât de la scoli cu predare în limba româna, cât si în limbile minoritatilor nationale.

2. Programa concursului (etapele judeteana si nationala) respecta Curriculum extins pentru clasele a V-a  si  a  VI-a,  la  ambele  discipline  (româna  si  matematica).  Sunt  recomandate  exercitii  de  logica, perspicacitate,  rezolvarea  de  probleme  care  sa  implice  utilizarea  competentelor  specifice  fiecarei discipline de concurs, pentru fiecare clasa participanta (a V-a si a VI-a).

3. Elevii vor cunoaste notiunile de teorie prezente în programa scolara a clasei si a claselor anterioare si vor fi capabili sa transfere notiunile stiintifice în zona aplicativa.

4.  Ca  bibliografie,  se  pot  consulta  lucrari  de  tipul  „matematici  distractive”,  probleme  de  logica, gramatica, teorie literara aplicata.

5.  Se  vor  parcurge,  ca  lectura,  opere  din  literatura  româna  si  continuturile  programei  vizând teorie literara. elementele  de  limba  româna  (fonetica,  vocabular,  morfologie  si  sintaxa),  precum  si  elementele  de 6.  În  activitatea  de  pregatire  a  elevilor  în  vederea  participarii  acestora  la  etapa  judeteana,  apoi  la etapa nationala a concursului, profesorii vor desfasura activitati a caror finalitate va fi cunoasterea corecta si întelegerea nuantata a sarcinilor de lucru, pentru a demonstra faptul ca ambele discipline apeleaza la comunicarea verbala.

7. Se va insista asupra structurii logice a unui text, în orice stil functional, atât în privinta mijloacelor de redactare, cât si a sensurilor implicite si explicite ale mesajului.

8.  Elevii  vor  fi  obisnuiti  sa  raspunda  unor  sarcini  de  lucru  care  solicita  atentia,  viteza  de  reactie, intuitia, capacitatea de analiza, sinteza, generalizare si abstractizare.

9. Subiectele vor evalua competentele concurentilor vizând identificarea  si argumentarea  structurii logice a unui text literar si raportarea acesteia la mesajul transmis. 10.  Sarcinile  de  lucru  vor  solicita  concurentilor  atentia,  intuitia,  capacitatea  de  analiza,  sinteza, generalizare si abstractizare.

11. Subiectul va avea urmatoarea structura:

  a. Limba si literatura româna - 15 puncte
  b. Matematica – 15 puncte
  c. Limba si literatura româna + Matematica –  100 de puncte.
  *10 puncte se acorda din oficiu

12. Elevii care vor obtine la etapa locala cel putin 100 de puncte din 140 posibile vor participa la etapa judeteana.

13. Participanti la etapa nationala vor fi declarati admisi elevii situati, în ordine valorica, pe locurile I si  II,  la  fiecare  clasa;  punctajul  minim  admis  pentru  calificare  la  etapa  nationala  este  de  120  de puncte din 140 posibile.

14.  Nu  se  admite  suplimentarea  locurilor  acordate  fiecarui  judet/  municipiului  Bucuresti,  pentru etapa nationala.

AICI puteti descarca METODOLOGIA

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame