Olimpiada de MATEMATICA - 30 aprilie 2011 - ETAPA PE MUNICIPIU


INFORMARE ISMB

Catre: Unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti

În atentia: directorilor, responsabililor comisiilor metodice - matematica, profesorilor de matematica si elevilor calificati la etapa pe municipiul Bucuresti a Olimpiadei de Matematica 2011, clasele V-VI


Referitor la:
Precizarile cuprinse în
PROCEDURA ISMB NR. 7281/15.04.2011 CU PRIVIRE LA PROGRAMUL ACTIVITATILOR COMISIILOR DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A OLIMPIADEI DE MATEMATICA SI COMISIILOR PENTRU REZOLVAREA CONTESTATIILOR, ETAPA PE MUNICIPIUL BUCURESTI, 30 APRILIE 2011.

                A. Stabilirea numarului de locuri, pentru fiecare clasa, corespunzator lotului municipiului Bucuresti, clasele V-VI, conform precizarilor MECTS nr. 27327/02.02.2011


Ca urmare a deciziei Comisiei municipiului Bucuresti pentru organizarea si desfasurarea olimpiadei de matematica 2011, etapa municipala, lotul mtmicipiului Bucuresti - clasele V-VI, pentru Etapa Nationala a Olimpiadei de Matematica are urmatoarea distributie a locurilor pe clase:


CLASA
Clasa a V a
Clasa a VI a
Total 2011
Numar locuri lot MUNICIPIUL BUCURESTI
11
14
25

Pentru realizarea acestei distributii s-au avut în vedere urmatoarele principii:


 •  repartizarea locurilor conform numarului de medalii SSMR obtinute de elevi la Etapa Nationala 2010;

 •  numarul de calificati la etapa pe municipiu 2011, pe fiecare clasa;

 •  punctajele obtinute pe fiecare clasa, la etapa pe sector 2011.

Punctajul minim de calificare este de 14 puncte

Dupa analizarea rezultatelor la etapa pe municipiu -2011, numarul de locuri poate fi redistribuit de la o clasa la alta, numai în conditiile nerealizarii minimului de punctaj (14 puncte).


În cazurile:

A) necesitatii redistribuirii de locuri de la 0 clasa la alta, prin nerealizarea minimului de 14 puncte, redistribuirea locurilor se va face catre cealalta clasa, în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute; daca, dupa redistribuire sunt mai multi elevi cu acelasi punctaj, se vor considera urmatoarele criterii de departajare, în aceasta succesiune:

- daca locurile redistribuite revin Clasei a V-a:

 •  Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe sector, din 12 februarie 2011;

 • Ordinea descrescatoare a numarului de probleme la care s-a obtinut maximul de punctaj (7 puncte) la etapa pe sector din 12 februarie 2011.

 - daca locurile redistribuite revin clasei a VI-a:


 •  Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe sector, din 12februarie 2011;

 • Ordinea descrescatoare a premiilor obtinute la olimpiada nationala 2010;

 •  Component al lotului municipiului la Etapa Nationala a Olimpiadei de Matematica - 2010;

 •  Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe municipiul Bucuresti a Olimpiadei de Matematica - 2010.


        B) departajarii, datorita egalitatii de punctaj, în vederea încadrarii în numarul de locuri repartizate la o clasa, se vor considera urmatoarele criterii, în aceasta succesiune:

        - pentru clasa a V-a:

 •  Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe sector, din 12 februarie 2011;

 •   Ordinea descrescatoare a numarului de probleme la care s-a obtinut maximul de punctaj (7 puncte) la etapa pe sector din 12 februarie 2011

- pentru clasa a VI-a:

 • Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe sector, din 12 februarie 2011;
 • Ordinea descrescatoare a premiilor obtinute la olimpiada nationala 2010; I Component al lotului municipiului la Etapa Nationala a Olimpiadei de Matematica - 2010;
 • Ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa pe municipiul Bucuresti a Olimpiadei de Matematica - 2010.


În cazul în care, în urma acestor criterii, sunt elevi la egalitate, se va organiza 0 proba de baraj, luni 09 mai 2011.

B. Programul de activitati (selectie):


        Vineri, 29 APRILIE 2011


În centrele de concurs:

        - Repartizarea candidatilor pe sali de concurs si afisarea listelor la fiecare sala si la avizierul scolii; repartizarea pe sali se va face respectând criteriile: ordine alfabetica si, în masura posibilitatilor, sa nu existe candidati pe pozitii consecutive. de la aceeasi unitate scolara.


        - Afisarea la avizierul centrului de concurs a precizarilor de la punctul A. al prezentei proceduri si a precizarilor legate de intervalul orar de prezentare a elevilor la centrul de concurs, faptul ca trebuie sa aiba asupra lor document de identitate, ora de debut a probei, precizarile legate de locul si perioada de depunere a contestatiilor si conditiile în care o contestatie este admisa/respinsa dupa recorectarea pe subiect.


        Sâmbata, 30 APRILIE 2011


 - activitate în centrul de concurs:
        Colegiul National Mihai Eminescu - centru de concurs pentru clasele V-VI;

        - 09.15-09.45 - intrarea elevilor în salile de concurs, prelucrarea extrasului din regulamentul de concurs, verificarea identitatii participantilor - carnet de elev sau prin recunoasterea elevului de catre un coleg care are carnet de elev.

        - 10.00 -Distribuirea subiectelor catre concurenti si începutul probei;

        - 10.00-10.15 - Reprezentanti ai comisiei verifica în salile de concurs daca sunt întrebari legate de enunturile problemelor. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

        - 12.45 -Afisarea baremelor pentru elevi.

        - Afisarea rezultatelor în ordine alfabetica;

        - Afisarea precizarilor cu privire la locatia si perioada depunerii contestatiilor si asupra contestarii pe subiect; precum si ca se aproba contestatia atunci când diferenta dintre punctajul initial si dupa recorectare, pe subiectul contestat, este mai mare sau egal cu 1punct (exceptie facând punctajele de 6,5 , care se pot modifica la 7, în urma contestatiei). Se va preciza explicit ca se admite depunerea contestatiei numai de catre elev sau parinte al acestuia.


Luni, 02 MAI 2011.


        - 10.00-16.00 Inregistrarea contestatiilor pe nivel de clasa si pe subiect.


Marti, 03 MAI 2011


 Dupa analizarea re-evaluarii lucrarilor:


        - afisarea rezultatelor finale ale concursului.

  - afisarea punctaj elor pe categorii de premii I, II, III, mentiuni.


Joi, 05 MAI 2011


        - Stabilirea componentei nominale a lotului municipiului Bucuresti, în conditiile în care nu este necesara organizarea probei de baraj. Afisarea componentei lotului pe site-ul www.ismb.edu.ro. În conditiile necesitatii probei de baraj, ISMB va posta pe site lista cu participantii la proba de baraj, data si locul de desfasurare.


Vineri, 06 MAI 2011


        - Comunicarea rezultatelor catre directorii unitatilor de învatamânt care au elevi calificati în lot (pentru~acele locuri care nu necesita organizarea barajului), si realizarea etapei de prelucrarea datelor necesare organizarii Olimpiadei Nationale de Matematica 2011 - Arad.


        Luni, 09 MAI 2011

- Organizarea probei de baraj, functie de parcurgerea criteriilor anterioare de selectie si insuficienta lor în realizarea departajarii/redistribuirii. Proba de baraj se va sustine la Colegiul National „Spiru Haret”, începând cu orele 10.00.


DESCARCA ACEST MATERIAL


Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame