Regulament +/- Poezie


INSTRUCTIUNI PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI NATIONAL INTERDISCIPLINAR
+/- POEZIE
ETAPA PE MUNICIPIU – 28 aprilie 2012


Organizarea si desfasurarea etapei pe municipiu vor respecta prevederile OMECTS 3035/ 10.01.2012 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare.


•Proba începe la ora 10:00 si dureaza 2 ore. Punctajul este de la 0 la 100. 10 puncte se acorda din oficiu.


•Fiecare elev va avea asupra lui carnetul de elev vizat pentru anul scolar 2011-2012.


•Elevii nu au voie sa introduca în salile de concurs materiale care i-ar putea ajuta în rezolvarea subiectelor: manuale, notite etc.


•Elevii nu au voie sa intre în salile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de comunicare.


•Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent daca au fost folosite sau nu, precum si frauda sau tentativa de frauda duc la eliminarea din concurs a candidatului.


•Candidatii eliminati din concurs pierd dreptul de a participa la competitiile scolare din anul scolar urmator.


•Elevii care, în timpul concursului, încalca normele de conduita stabilite prin regulamentele scolare în vigoare, vor fi eliminati din competitie si pierd dreptul de participare la competitiile din anul scolar urmator.


•Contestatiile se depun miercuri, 02.05.2012, între orele 10.00 – 16.00 la secretariatul unitatii de învatamânt unde s-a desfasurat concursul.


•Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari.


•Înainte de depunerea contestatiei, elevul poate solicita sa-si vada propria lucrare, în prezenta unui membru al comisiei de evaluare.


•Punctajul obtinut initial se modifica doar daca sunt cel putin 10 puncte diferenta între acesta si punctajul obtinut în urma contestatiei.


•Se pot califica doar elevii care obtin cel putin 50 de puncte.


•Premiul I va fi acordat elevilor care obtin între 95 si 100 de puncte, premiul al- II-lea vor primi elevii care obtin între 90 de puncte si 94,9 puncte, premiul al- III-lea se va acorda elevilor care obtin între 85 si 89,9 puncte. Mentiunile se acorda elevilor care totalizeaza între 80 si 84,9 puncte.


•Se vor califica la etapa pe nationala primii 6 elevi din fiecare clasa, cu conditia îndeplinirii minimului de 50 de puncte.


• În cazul unei egalitati de punctaj, criteriile de departajare sunt urmatoarele: ordinea descrescatoare a punctajului acordat la partea a treia a lucrarii; ordinea descrescatoare a punctajului acordat la etapa pe sector.


COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI,

CONCURSUL NATIONAL INTERDISCIPLINAR +/- POEZIE, ETAPA PE MUNICIPIU SE ORGANIZEAZA DE CATRE SCOALA NR. 30 "GRIGORIE GHICA VOIEVOD", ÎN 28 APRILIE 2012

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame