EVALUARE IN EDUCATIE - Etapa a III a - 12 mai 2012


Etapa a III-a a Concursului EVALUARE IN EDUCAŢIE - Matematică, cunoscut sub denumirea CONCURSUL NĂSTĂSECU, va avea loc în data de 12 mai 2012.

Structura subiectelor 
MATEMATICĂ – AN ȘCOLAR 2011 – 2012
 
Fiecare candidat primește 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim al unei lucrări este de 100 de puncte.
 
Clasa I
 
Subiectul I
• 3 itemi care se rezolvă prin colorare/încercuire.
Pentru fiecare item se acordă 10 puncte. În total, 30 de puncte.
Subiectul II
• 3 itemi care se rezolvă prin completare. 
Pentru fiecare item se acordă 10 puncte. În total, 30 de puncte. 
Subiectul III
• 3 itemi cu rezolvare completă.
Pentru fiecare item se acordă între 5 şi 15 puncte. În total, 30 de puncte.
 
Clasa a II-a
Subiectul I
• 5 itemi cu alegere multiplă, fiecare are câte 4 variante de răspuns, doar una fiind corectă.
Pentru fiecare item se acordă 7 puncte. În total, 35 de puncte.
Subiectul II
• 5 itemi de completare. 
Pentru fiecare item se acordă 7 puncte. În total, 35 de puncte. 
Subiectul III
• 2 probleme cu rezolvare completă, care pot fi structurate dependent sau independent, dar obligatoriu fiecare are 10 puncte. 
10 puncte vor fi de dificultate medie spre dificil, iar 10 puncte vor fi dificile spre foarte dificile și vor fi distribuite în cadrul celor două probleme.

Dacă elevul rezolvă cei 10 itemi de dificultate scăzută spre mediu (subiectul I și II), obține 80 de puncte, corespunzătoare notei 8.


Clasele a III-a și a IV-a


Subiectul I
• 7 itemi cu alegere multiplă, fiecare are câte 4 variante de răspuns, doar una fiind corectă.
Pentru fiecare item se acordă 5 puncte. În total, 35 de puncte. 
Subiectul II
• 7 itemi de completare. 
Pentru fiecare item se acordă 5 puncte. În total, 35 de puncte. 
Subiectul III
• 2 probleme cu rezolvare completă, care pot fi structurate dependent sau independent, dar obligatoriu fiecare dintre ele are 10 puncte. 
10 puncte vor fi de dificultate medie spre dificil, iar 10 puncte vor fi dificile spre foarte dificile și vor fi distribuite în cadrul celor două probleme.

Dacă elevul rezolvă cei 14 itemi de dificultate scăzută spre mediu (subiectul I și II), obține 80 de puncte.


Clasele V-VIII


Subiectul I
• 10 itemi cu alegere multiplă, fiecare are câte 4 variante de răspuns, doar una fiind corectă.
Pentru fiecare item se acordă 4 puncte. În total, 40 de puncte. 
Subiectul II
• 10 itemi de completare.
 Pentru fiecare item se acordă 3 puncte. În total, 30 de puncte. 
Subiectul III
• 2 probleme cu rezolvare completă, care pot fi structurate dependent sau independent, dar obligatoriu fiecare dintre ele are 10 puncte. 
10 puncte vor fi de dificultate medie spre dificil, iar 10 puncte vor fi dificile spre foarte dificile și vor fi distribuite în cadrul celor două probleme.

Dacă elevul rezolvă cei 20 de itemi de dificultate scăzută spre mediu (subiectul I și II), obține 80 de puncte.

Clasele IX-XII (Programa 1 şi Programa 2)


Subiectul I
• 10 itemi cu alegere multiplă, fiecare are 5 variante de răspuns, doar una este corectă.
Pentru fiecare item se acordă 5 puncte. În total, 50 de puncte.
Subiectul II
• 10 întrebări cu grad mediu de dificultate. 
Pentru fiecare item se acordă 3 puncte. În total, 30 de puncte.
Subiectul III
5 probleme cu grad sporit de dificultate, fiecare valorând 2 puncte. În total, 10 puncte.
 

Observații.

Structura subiectelor și modul de concepere sunt abordate astfel încât să permită desfășurarea concursului de evaluare în timpul de evaluare prezentat pentru fiecare disciplină, cu respectarea următoarelor cerințe:

- gradul de dificultate este progresiv, conform standardelor curriculare de performanță specificate în programele MECTS, pentru fiecare disciplină în parte;
- subiectele sunt concepute astfel încât să realizeze evaluarea privind  logica,  intuiția, creativitatea, abilitățile și competențele candidaților având la bază etapa școlară parcursă, punându-se accentul pe caracterul practic-aplicativ;
- itemii formulați vor respecta programa MECTS și cerințele de ordin metodic, științific;
- itemii formulați vor asigura un caracter competițional.
 

Obiective.

Elaborarea subiectelor pentru cele trei etape de evaluare trebuie să atingă toate obiectivele de referință specificate în programele MECTS, pentru fiecare disciplină și an de studiu în parte, anume:

- capacitatea de a realiza raționamente după diferite criterii logice, de a clasifica, de a demonstra, de a găsi rapid și eficient soluții în situații noi, abstractizate;
- capacitatea de a realiza operații logice (formalizare), de a transfera pe bază de analogii soluții identificate în situații problematice noi;
- la cei mici (clasele II-IV): dezvoltarea gândirii logice pe baza operațiilor simple de analiză, sinteză și comparație, corelații cu suport concret, intuitiv.

Descarcă aici:

 

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame