Calendarul evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017


Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Ordinul nr. 5074/2016 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017
În vigoare de la 07.09.2016
 
În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,
 
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
 
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3.
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie, 
secretar de stat
Bucureşti, 31 august 2016.
Nr. 5.074.
 
CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017
 
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:
 
 • Scris - Limba română - 10 aprilie 2017
 • Scris - Limba maternă - 10 aprilie 2017
 • Citit - Limba română - 11 aprilie 2017
 • Citit - Limba maternă - 11 aprilie 2017
 • Matematică - 12 aprilie 2017
 • Scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 13 aprilie 2017
 
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
 • Limba română - 3 mai 2017
 • Matematică - 4 mai 2017
 • Limba maternă - 5 mai 2017
 
3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:
 • Limbă şi comunicare - 10 mai 2017
 • Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 11 mai 2017

Descarcă materialul în format .pdf

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame