CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 2020


CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020
 
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
 
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
 
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
 
unde:
 
MA = media de admitere;
 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame