CONCURSUL „PROFU’ DE MATE” - ETAPA A II-A - ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017


ETAPA A II - A A CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "PROFU' DE MATE", ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017, SE VA DESFĂŞURA ÎNCEPÂND CU DATA DE 11 MAI, ORA 8:00, PÂNĂ ÎN DATA DE 17 MAI, ORA 20:00.

Acest concurs se desfăşoară la nivel interjudeţean, este online, gratuit şi în conformitate cu programele analitice în vigoare (de clasa şi pentru competiţii de specialitate), luând în considerare particularităţile de vârstă ale elevului, precum şi politicile de evaluare specifice sistemului românesc de învăţământ.

Concursul este de tip "grilă" şi se adresează tuturor elevilor care doresc să-şi evalueze cunoştinţele de matematică. Calendarul concursului este întocmit în aşa fel încât să reflecte cunoştinţele dobândite înainte de evaluările finale, la final de semestru.

Este un concurs pe care elevii pot să-l susţină de la şcoala, de acasă, la orice oră, numai în perioada prevăzută în calendarul concursului.

Recomandam susţinerea concursului în unităţile şcolare, sub supravegherea cadrelor didactice.

Punctajul obţinut se generează pe loc, la încheierea testului, iar elevului participant i se acordă o diplomă în format digital pe care o poate printa, în vederea întocmirii portofoliului personal.

Timpul alocat este de 2 ore, concursul poate fi susţinut o singură dată.

Se adresează elevilor din clasele II - VIII.

Elevii claselor II- IV au de rezolvat 40 de subiecte, iar elevii claselor V-VIII au de rezolvat 60 de subiecte.

Toate subiectele sunt de tip grilă, având fiecare câte 5 variante de răspuns, dintre care numai una este cea corectă.

Participarea la etapa a II-a a concursului nu este condiţionată de susţinerea concursului la prima etapă.

Site-ul oficial al concursului este la adresa http://profu112.ro/

Pentru susţinerea concursului elevii îşi creează un cont pe acest site şi urmează instrucţiunile de logare sau folosesc adresa de email şi parola de la etapa anterioară.

La finalul etapei de concurs elevii se vor regăsi într-un clasament pe an de studiu, la nivel naţional.

Concursul este organizat şi administrat de domnii profesori de matematică Cătălin Osiceanu şi Radu Titel, având sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Inspectoratului Judeţean Ilfov.

Participarea elevilor la acest concurs a fost, de la an la an, tot mai mare. Prin forma sa inedita dar şi datorită calităţii conţinutului subiectelor, concursul este apreciat de profesori, elevi dar şi de părinţi.

Subiectele concursului au fost propuse de cadre didactice de prestigiu în învăţământul românesc.

Precizări:

1. Subiectele sunt întocmite ţinând cont de programa şcolara şi programa şcolară pentru olimpiade şi concursuri şcolare.

2. Fiind un concurs online pe care elevii pot să-l susţină de la şcoală, de acasă, la orice oră, diplomele obţinute sunt recunoscute numai dacă concursul se desfăşoară în unităţile şcolare, sub supravegherea cadrelor didactice şi sunt validate de unitatea şcolara cu semnătură şi stampilă.

3. Punctajul maxim obţinut este de 100 de puncte.

4. Elevilor care obţin un punctaj de cel puţin 95 de puncte li se va genera o "Diplomă de Excelenţă", cei care obţin un punctaj între 80 şi 94 de puncte li se va genera o "Diplomă de Merit" iar celorlalţi, care obţin un punctaj sub 80 de puncte, li se va genera o "Diplomă de participare".

5. Concursul are doua etape de desfăşurare, câte una în fiecare semestru, stabilite de calendarul concursului.

6. Pe site-ul concursului de la adresa http://profu112.ro/ se poate crea un cont de participare, oricând, respectând paşii de înscriere.

7. Elevii trebuie să completeze corect datele solicitate, respectând cu stricteţe toate solicitările, deoarece diploma se generează cu numele, prenumele, unitatea şcolara, judeţ etc. care au fost solicitate la realizarea contului. Organizatorii nu răspund pentru eventualele erori de completare.

Subiectele sunt din programa şcolară parcursă până la această dată, conform planificărilor calendaristice.

Alte informaţii despre desfăşurarea concursului puteţi obţine dacă deveniţi membri ai grupului facebook  Profu112 sau accesaţi pagina   Concursul "Profu' de mate".

DESCARCĂ AFIŞUL CONCURSULUI

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame